Advent na radnici

Akce Jihlava

Advent na radnici
Kultura, Zvyky a tradice
Další akce ve městě Jihlava

Advent na radnici

Advent na jihlavské radnici
Koncerty ve velké gotické síni I zacátky koncertu v 18:00 hodin (není-li uvedeno jinak)

2. 12. CIMBAL CLLASIC
Tradiční vánoční koncert brněnské mezižánrové kapely Kateřiny a Dalibora Štruncových I vstupné 200 Kc I předprodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 od 18. 11. 2019 I pořadatel:
Ing. Milan Kolář

4. 12. MELODIE DĚTEM
Tradiční koncert věnovaný dětem ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava. Zazní skladby s vánoční tematikou a koledy. Host: skupina Raraši složená z žáků a učitelů školy I vstupné 100/50 Kč,
předprodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 od 18. 11. 2019 I pořadatel: JSPS Melodie

9. 12. TRIO INFLAGRANTI + DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONEČEK
Adventní koncert elektronického smyčcového tria a jihlavského DPS Zvoneček I vstupné 170 Kč I předprodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 od 12. 11. 2019 I pořadatel:
statutární město Jihlava

14. 12. NEZMAŘI
Tradiční koncert folkové skupiny doplněný o vánoční punč I vstupné 300 Kč I předprodej na webových stránkách, Turistickém informačním centru, Masarykovo nám. 2 a v Knihkupectví Jitka,
Komenského 16 | pořadatel: Ing. Milan Kolár

16. 12. PÍSNĚ ZUZANY NAVAROVÉ
v podání Martiny Trchové a Adama Kubáta I vstupné 100 Kč | předprodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 od 12. 11. 2019 | pořadatel: statutární město Jihlava

17.12. GAUDIUM A RADOST
Předvánoční koncert dětských pěveckých sborů Základní umělecké školy Jihlava: Gaudia a Radosti a jejich hostů I vstupné 50 Kč I předprodej 9. 12. 2019 od 16:00 do 17:00 hodin v ZUŠ Jihlava I pořadatel: ZUŠ Jihlava

18. 12. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Adventní koncert věnovaný památce Václava Havla | ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou úrovní, širokým žánrovým záběrem, netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice I vstupné 300 Kč | předprodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 od 12. 11. 2019 | pořadatel: statutární město Jihlava

20. 12. OPERNÍ VÁNOCE
Vánoční melodie a operní árie v podání mladé sopranistky Kristýny Fílové, tenoristy Daniela Matouška za klavírního doprovodu Lenky Navrátilové I vstupné 250 Kč v předprodeji (od 20. 11. 2019 v Knihkupectví Jitka) nebo 300 Kč na místě I začátek v 19:30 hodin I pořadatel: HeavyProduction

22. 12. SPIRITUÁL KVINTET
Vánoční koncert české folkové skupiny pod vedením legendy v osobě Jiřího Tichoty (od r. 1960) I vstupné 250 Kč I předprodej Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2 od 12. 11. 2019
pořadatel: statutární město Jihlava

Výstava

2. 12. – 31. 12. DĚTI NA RADNICI

Výstava prací dětí MŠ a žáku ZŠ s vánoční tématikou ve vestibulu radnice | otevřeno dle provozní doby radnice | pořadatel: statutární město Jihlava

1. 1. 2020 SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ v 17:30 hodin

V podání jihlavského rodáka Leo Válka I zdravice primátorky statutárního města Jihlavy Karolíny Koubové I od 17:00 hodin podávají občanům pro zahřátí „svařák“ a čaj zástupci města Jihlava
dáreček jako překvapení I pořadatel: statutární město Jihlava

Začátek akce: 2. 12. 2019 18:00:00
Konec akce: 2. 12. 2019 21:00:00

Upozorňujeme na možné zrušení některých akcí z důvodu šíření Koronaviru. Prosíme ověřte si u organizátorů, zda se akce uskuteční.

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce
Malý Hamburk
Městské sady, Ústí nad Labem
Inkové a Machu Picchu
Nová Akropolis, Varšavská 19, Praha 2, Praha