Fascinace Wagnerem

Akce Praha

Fascinace Wagnerem
Koncerty
Další akce ve městě Praha

Fascinace Wagnerem

Projekt Faszination Wagner/ Fascinace Wagnerem představuje vrcholná čísla z tetralogie Prsten Nibelungův Richarda Wagnera (1813–1883), doprovázená hudebními videi vytvořenými speciálně pro tuto příležitost. Posluchači tak mají možnost seznámit se v souhrnu s dějem každé ze skladatelových oper.

Hlavními protagonisty projektu jsou Andreas SchagerLidia Baich. Charismatický rakouský tenorista Andreas Schager se v poslední době stal novou hvězdou wagnerovského operního světa. Jeho vokální projev je fenomenální, což měli možnost poznat i operní fanouškové v Praze, kteří si jej v listopadu 2017 přišli poslechnout do Fóra Karlín jako Siegmunda v koncertní verzi prvního aktu Valkýry (Orchestr Státní opery, dirigent Andreas Sebastian Weiser). Rakouská houslistka Lidia Baich patří k nejpozoruhodnějším umělkyním mladé generace; také ji jsme měli možnost poznat na výše zmíněném večeru jako sólistku v Houslovém koncertě Albana Berga.

V projektu Faszination Wagner analyzuje řadou cen ověnčený operní a filmový režisér Selcuk Cara — s využitím filmových a scénických prostředků — Wotanův vztah k jeho dětem a vnukům. Selcuk Cara říká: „Začínáme Siegfriedovým skonem s doprovodem smutečního pochodu. Následně se vydáme na cestu zpět, přes Soumrak bohů až ke Zlatu Rýna, abychom pochopili, jak mohly věci zajít tak daleko, že muselo dojít k tomuto vyústění. Naším doprovodem na této výpravě je souběžně promítaný film sloužící jako komentář, který rozkrývá hlavně prostřednictvím asociativních obrazů a sekvencí Siegfriedův vnitřní svět. V okamžiku, kdy se nás již zmocňuje pocit, že se uprostřed vlnění Zlata Rýna dobíráme jakéhosi zvláštního klidu, vyruší nás nenadálý hromový příval Hagenova zběsilého hněvu. Náš Prsten začíná i končí Siegfriedovou smrtí ... Když mě Andreas Schager před několika měsíci oslovil s prosbou o vytvoření koncepce projektu Fascination Wagner, okamžitě jsem si uvědomil, že bude třeba takříkajíc vypreparovat ústřední dějovou osnovu Prstenu, a to jedině formou režijně koncipovaného koncertu, tematicky zaměřeného na vztah mezi otcem, synem a vnukem. Ve své doktorské práci (Prsten Nibelungův — rozpad rodinných struktur jako dramaturgický prostředek v tetralogii Richarda Wagnera, léto 2008, Frankfurt nad Mohanem) hovořím o Wotanovi a jeho snaze vykořisťovat svého syna Siegmunda a vnuka Siegfrieda, zneužívat je jako své prodloužené ruce a mocenské nástroje; zároveň je Wotan ovšem zodpovědný, ať už přímo či nepřímo, za smrt příslušníků vlastního rodu. Pouze v rámci režijně koncipovaného koncertu, a také pouze za účasti pěvce, jakým je Andreas Schager, jenž dokáže ztělesnit Siegmunda i Siegfrieda jako málokterý z dnešních tenoristů, lze zmapovat vznik a koncepci Wagnerova systematického přístupu ke zpracování tetralogie a porozumět její ústřední tematické osnově — chápat ji nikoli z hlediska Wotana (určovaného víceméně jeho obavami), nýbrž z perspektivy Siegfriedovy závěrečné tragédie ...“

Uvádí Národní divadlo.

dirigent: Matthias Fletzberger
režie: Selcuk Cara
video: Selcuk Cara
dramaturgie: Selcuk Cara, Jitka Slavíková

účinkují: Andreas Schager a Lidia Baich

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce