Jak nás vidí druzí lidé?

Akce České Budějovice

Jak nás vidí druzí lidé?
Přednášky a kurzy
Další akce ve městě České Budějovice

Jak nás vidí druzí lidé?

Srdečně vás zveme na další přednášku z cyklu Akademických půlhodinek.
Jak lidé posuzují svou osobnost a osobnost druhého? Přednáška se věnuje výzkumu osobnostního sebeposouzení a posouzení druhým člověkem. Jak sami sebe vidíme a proč svůj obraz často zkreslujeme? Jak dobře a v čem nás druzí lidé dokáží posoudit? Jsou lidé, kteří (se) posuzují lépe než druzí? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v prezentaci výsledků nové sociálně-psychologické studie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. je pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné psychologie, pedagogické psychologie a psychometrie. Dlouhodobě se zabývá problematikou metrických přístupů v oblasti výzkumné diagnostiky, zejména z pohledu psycholingvistiky a expresivních projektivních metod. Od roku 2016 je řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S). Je členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, členem České asociace pedagogického výzkumu a Českomoravské psychologické společnosti. Trvale působí jako odborný asistent a výzkumný psycholog na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na oddělení psychologie katedry pedagogiky a psychologie.

Úterý 26. listopadu 2019 v 16:00 až 17:00

Upozorňujeme na možné zrušení některých akcí z důvodu šíření Koronaviru. Prosíme ověřte si u organizátorů, zda se akce uskuteční.

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce