Rodokrug 2020

Akce Javorník

Rodokrug 2020
Festivaly, Tradice a řemesla
Další akce ve městě Javorník

Rodokrug 2020

Téma festivalu: Slovanské kořeny v Nás

Přijměte pozvání na druhý ročník festivalu Rodokrug - prostor ke sdílení domorodých nauk od našich drahých předků.

Na festival jsou pozváni tyto evropské kmeny:
Slované, Keltové, Germáni, Asatrú,Vikingové, Románi, Sami, Helénové, Baltové

Z indiánských kmenů zveme:
Kogi, Aztékové, Mayové, Huichol, Hopi, Lakota


Každý z nás máme nějaký dar, schopnost, odpověď na jednu z otázek dnešní složité doby. Společně, ruku v ruce, s otevřeným srdcem, můžeme nalézt cestu k nám samým a také k učení, které nám patří díky práci našich předků.
Přijměte pozvání na setkání s moudrostí, předané dávnými předky., Naše nádherné domorodé tradice, které vždy ctily a nadále ctí posvátnou krásu přírody.
Rodokrug tvoří prostor, kde se potkávají zástupci různých kmenů z Evropy a jiných světadílů, kteří své tradice dokázali udržet až do dnešních dnů. Je to prostor sdílení moudrosti, radosti a svobody v krásné přírodě Bílých Karpat.
Je čas obnovit hluboké lidské hodnoty a nalézt spojení, které udržuje přátelství a mír mezi národy. Obnovit zdravé spojení se Zemí, abychom jej mohli předat našim budoucím generacím. Je nejvyšší čas také pomoci naší přírodě, aby zůstala zachována pro naše děti..
Přijďte a užijte si setkání se zástupci POSVÁTNÝCH TRADIC, zažijete autentické OBŘADY, TANCE a PÍSNĚ. Zástupci domorodých tradic k vám promluví na besedách u posvátného ohně a setkáte se s nimi osobně.

Mnozí z nás cítíme, že jako lidská společnost stojíme na rozcestí. Snažíme se vystoupit ze společenského vlaku, který nás odvádí od nás samých a od přirozených spojení, která máme mezi sebou, t Zemí a přírodními bytostmi.
Mnohé z nás volá zpátky původní vědění našich předků, které se zakládalo především na znalosti přírodních zákonů a cyklů. Vytváříme staro-novou cestu pro naše rodiny, pro naše děti. Snažíme se pomoci ochraně přírody, která trpí zásahem moderní civilizace.
Rodokrug je festivalem, jehož středem je kruh kolem posvátného ohně, který hoří po celou dobu setkání. Je prostorem ke sdílení životní moudrosti v jednoduchosti. Prostorem k léčení našeho komunitního a rodového vědomí, cvičení a technik posilující tělo i ducha, hudby a tance, stejně jako ke sdílení starých řemeslných dovedností a rukodělných výrobků.
Moc se na vás těšíme.
Jste srdečně zváni do malebné česko-slovenské krajiny pohoří Bílých Karpat, mezi dubové a bukové háje, louky plné květin a čisté přírody.

Začátek akce: 21. 5. 2020 12:00:00
Konec akce: 24. 5. 2020 15:00:00
Vstupenky

Upozorňujeme na možné zrušení některých akcí z důvodu šíření Koronaviru. Prosíme ověřte si u organizátorů, zda se akce uskuteční.

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce