Staročeský jarmark 2019

Akce Praha

Jarmarky a trhy
Další akce ve městě Praha

Staročeský jarmark

Staročeský jarmark v Kyjích v okolí kostela sv.
Barotoloměje a ve farní zahradě

Předběžný program, pořadatel má právo na změny:
13:00 Začátek jarmarku, flašinet
14:00 Uvítání starosty a slovo faráře
14:15 Cimbálovka Alexandra Vrábela
14:45 Divadlo pro děti, Jarmareční trdlo - Nezávislé divadlo
15:30 Cimbálovka Alexandra Vrábela
16:00 Zpívánky pro děti
16:30 Jagori - Romské tance
17:15 Péro za kloboukem
18:15 DJ RichardKostel:
“Chrámový sbor u kostela sv. Bartoloměje”
Prohlídka kostela s výkladem a výstupem do věže
Doprovodný program:
Ukázka historických řemesel

Ruční kolotoč a lukostřelba
Retrokino
Dílny pro děti
Flašinet
Živá zvířátka - farmička
Projížďky na koni
Vepřové hody

Moderuje Richard Samko
Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce