Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2019

Akce Roztoky

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2019
Poutě
Další akce ve městě Roztoky

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2019
13. - 15. 9. 2019
za přítomnosti nejvzácnější relikvie - lebky sv. Ludmily

Sobota 14.9. - v kostele sv. Klimenta
18:00 Uvítání relikvie - lebka sv. Ludmily poprvé na Levém Hradci
19:00 Byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého
Mons. Milan Hanuš, gen.vikář apoštolského exarchátu
20:30 Bdění se sv. Ludmilou - modlitby před vzácnou relikvií
 Blahoslavenství a život světice
 Litanie, prosebná modlitba
 Liturgie se čteními
 Možnost tiché modlitby před relikvií

Neděle 15.9.
8:00 – 9:30 Možnost tiché modlitby před relikvií - v kostele
9:40 Přenesení relikvie k vnějšímu oltáři
10:00 Slavnostní mše svatá - na velkém podiu
Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
11:30 – 15:00 Možnost modlitby před relikvií - v kostele
13:00 Svatá Ludmila a historie - beseda - na malém podiu
14:00 Akathist - řeckokatolický chvalozpěv - v kostele
15:00 Rozloučení s relikvií - v kostele


14:30 - 18:00 Možnost navštívit výstavu „Kněžna sv. Ludmila“
- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Srdečně zve Římskokatolická farnost Roztoky
Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce
Matějská pouť 2020
Matějská pouť, Praha