Železný Hasič Zábřeh 2019

Akce Zábřeh

Železný Hasič Zábřeh 2019
Sportovní akce
Další akce ve městě Zábřeh

Železný Hasič Zábřeh 2019

Srdečně zveme Všechny příznivce Hasičského sportu, především disciplíny TFA- Železný Hasič, na 1. ročník v Zábřehu.

Těšit se můžete také na doprovodný program, jako jsou například tématické ukázky hasičské techniky atp. Kompletní program bude blíže upřesněn.

Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy Jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků, příslušníky Hasičských záchranných sborů krajů a zaměstnance Hasičských záchranných sborů podniků s platným osvědčením pro práci s dýchacím přístrojem.

Pořadatel : SDH Zábřeh
Datum : 14.9.2019
Místo: Masarykovo náměstí, Zábřeh
Kategorie : A – s maskou
B – bez masky do 30 let
C – bez masky nad 30 let
D – ženy

Kategorie C a D může mít dýchací přístroj prázdný START povolen pouze za 1 kategorii, každý musí mít vlastní DP, zapůjčení u pořadatele možné po předchozí tel. domluvě.

Startovné : 100 Kč
Příjezd a prezentace soutěžících : od 09:00 hod
Seznámení s provedením disciplín : 09:30 hod.
Zahájení soutěže : 10:00 hod.
Vyhodnocení : do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka
Časomíra : elektronická
Podmínky účasti : věk 18 let (v kategorii C od 15 let se souhlasem pořadatele) absolvovaný kurz NDT kategorie A+B vyplnění startovního lístku

Ustrojení : Tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem, třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, hasičská přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, kompletní dýchací přístroj.

Popis disciplín : roztažení 4ks hadic B 75 ( á 20m )
smotání 2 ks hadic B 75 ( á 20m ) a odložení do bedny
hamerbox (40 úderů – 20 nahoře 20 dole)
překonání bariery 2 x 2 metry
výstup do 2 NP po žebříku a vytažení 20 kg závaží
proražení vstupu připraveným nástrojem a proplazení zúženým prostorem
přemístění pneumatiky z bodu A do bodu B
transport figuríny na určenou vzdálenost
transport zátěže 2 x 25 kg na určenou vzdálenost

Kategorie D ženy – transport figuríny na 1/2 vzdálenosti, 20 úderů hamerbox (10nahoře 10 dole), u bariéry žebřík, 10kg zátěž na vytažení, kratší vzdálenost přemístění pneumatiky a transport zátěže 2x15Kg.

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření: Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli vysílající organizace. Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář vyplní na místě). Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí.

Předběžné přihlášky : na email- zeleznyhasiczabreh@gmail.com nebo na místě 1 hod přes startem.
Kontakt: Lukáš Nosek- 737 237 359

Maximální počet závodníků v každé kategorii 30. Pořadatel může počet startujících upravit s ohledem na počet účastníků v ostatních kategoriích.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn.

clock
Sobota 14. září 2019 v 10:00 až 18:00

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce