II. Závody Working Equitation 2017

Akce Soběsuky

II. Závody Working Equitation 2017
Sportovní akce
Další akce ve městě Soběsuky

II. Závody Working Equitation

16.9.2017 Závody Workinq Eguitation
Ranč Milovice

Propozice
Základní údaje:
Termín závodů16.92017
Pořadatel: Alena Štěpánková
Ranč Milovice: http://www.rancmilovice.cz/
Facebook stránky: https ://www.facebook.comlrancniilovice
Adresa: Milovice 74, Milovice-Soběsuky
Kontakt: Alena Štěpánková, +420602505564
Ivana Krainová, +420602604121
Odkazy:
facebook událost:
Přihlášky mailem na: Rancmilovice@gmail.com
Uzávěrky: uzávěrka přihlášek11.9.2017
uzávěrka plateb: 16.9.2017
Formální údaje:
• pořadatel: Alena Štěpánková
• sekretář závodů Pavel Kraina
• rozhodčí: Jana Bílková
• komisař pro opracoviště: Jana Drbalová
• začátek první soutěže v 9.hod., další soutěže navazují
• mezi 8. a 9.hod. proběhne přejímka koní a prezentace startujících

Program.
Soutěž č.1 - OC WE (hobby) - třída Z, pro všechny kategorie .
• Drezurní test - úloha WE -Z1-AT (čtená)
• Test ovladatelnosti
• Cena startovného: 250 Kč/mládež, 350,-Kč/dospělí
• Nemusíte být členem CSWE
• Čtení úlohy si zajistí každý jezdec sám.
Soutěž č.2 - NC WE - třída Z, kategorie S
• Drezurní test - úloha WE-Z1-AT (zpaměti)
• Test ovladatelnosti
• Cena startovného: 250,-Kč/mládež, 350,- Kč /dospělí
• Pouze pro čteny CSWE
•Soutěž č.3 - NC WE - třída S ‚ kategorie S
• Drezurní test - úloha WE-S1-AT (zpaměti)
• Test ovladatelnosti
• Test rychlosti
• Cena startovného: 450 Kč
• Pouze pro čteny CSWE
Přihlášky a platby
• Zastáním přihlášky souhlasíte s podmínkami akce popsanými v těchto propozicích.
• S případnými dotazy ohledně přihlášek můžete kontaktovat Alenu Štěpánkovou na emailu:
Rancmilovice@gmail.cz nebo na tel čísLe +420 774186100
• Přihlášky přijímáme do uzávěrky 11.9.2017
• Pozdější přihlášky je možné akceptovat pouze po osobní či telefonické domluvě.
• Platba startovného bude na místě v den konání soutěže.
Odměny
• Ftoty pro umístěné na prvních 5 místech a pohár pro vítěze v každé soutěži.
• Věcné odměny či dárkové poukazy pro umístěné na prvních 3 místech v každé soutěži.


Všeobecné údaje
• Za člena CSWE se považuje řádný čten, který má pro rok 2017 zaplaceny členské příspěvky,
při včasném podání přihlášky a splnění všech dalších náležitostí se stále ještě můžete členem
stát, více informací na www.cswe.cz.
• Závody se řídí pravidly CSWE platné pro rok 2017, ke stažení na www.cswe.cz.
• Kolbiště: venkovní pískové: 75 x 35m
• Hala : 42 x 22 m
• Na všechny testy se doporučuje vlastní doprovod hudby. Upřesnění v jakém formátu je třeba
přivést hudbu sdělí pořadatel při potvrzení přihlášky.
• Počet účastníků v soutěžích je omezen na min. 3 v soutěži.
• Poradatel vyžaduje u startujících jezdecký úbor dle pravidel CSWE privšech testech i na
opracovišti.
• Pro účastníky do 18-ti let je povinná bezpečnostní helma s tříbodovým úchytem a pro
účastníky do 15ti let je povinná bezpečnostní vesta kdykoli sedí jezdec na koni.

Zázemí
Ustájení
• Rezervaci boxu je třeba provést předem.
• Ustájení v boxu je možné za 300Kč/koně/den
Veterinární předpisy
• Před vyložením koní je třeba předložit průkaz koně s platnou vakcinací proti chřipce a
vyšetřením na IAE, které nesmí být starší 6 měsíců.
DaIší informace
• Veterinární služba zajištěna proti úhradě.
• Zdravotní služba zajištěna.
• Podkovářská služba zajištěnana telefonu.
• Volné pobíhání psů je zakázáno.
• Pořadatel nenese odpovědnost za případné úrazy koní, jezdců a diváků, za ztráty věcí apod.
• Pořadatel si vyhrazuje právo při nepříznivé situaci akci zrušit nebo přesunout na jiný termín
(počasí, malý počet účastníků apod.).
Stravování po celou dobu závodů zajištěno formou rautového stolu – snídaně, oběd
, večeře, pití, káva, čaj…co kdo sní v balíčku za 430,-Kč nebo každé zvlášť…
Ubytování zarezervovat včas na tel.: 602 604 121, dle ceníku na www.rancmilovice.cz
Těšíme se na Vás

Místo konání akce: Ranč Milovice, Milovice74, Soběsuky-Milovice, Soběsuky
Datum začátku akce: 16. Září 2017 08:00
Datum ukončení akce: 16. Září 2017 18:00
Pravděpodobné souřadnice: 49.2245N 17.3553E

Případné změny si prověřte na webu akce II. Závody Working Equitation

Jméno organizátora: Ranč Milovice
Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce