Kam na výlet Praha hlavní město

Pražský Hrad, Praha
© Ľudovít Lacuška
Pražský Hrad
Černínsky palác, Praha
© O.D.
Černínsky palác

Tipy na výlet Praha hlavní město

Oboru Hvězda v lese Malejově nad vsí Liboc zřídil roku 1530 král Ferdinand I., který ji později nechal obehnat zdí. Tehdy byla ještě zvána prostě Nová královská obora. Podle plánů králova mladšího syna rakouského arcivévody Ferdinanda Tyrolského, dlouholetého místodržícího v Čechách pak byl v letech 1555 až 1558 postaven letohrádek Hvězda. Ferdinand Tyrolský sám položil základní kámen k letohrádku 27. června 1555. Stavbu prováděli nejprve Juan Maria Avostalis del Pambio a Giovanni...
Hrad Jenštejn, Jenštejn
Loreta, Praha
Pražská botanická zahrada na malebné stráni v Troji je místem pro celou rodinu. Venkovní areál nabízí prostor pro odpočinek, poznání i zábavu. Pivoňková louka, Severoamerická prérie, Japonská zahrada a další expozice vás po celý rok zaujmou škálou svých barev a vůní. 
Černínský palác je velká palácová původně raně barokní budova nacházející se v Praze 1 na Hradčanech na Loretánském náměstí (naproti Loretě). Od roku 1934 slouží coby sídlo Ministerstva zahraničních věcí jak někdejšího Československa tak i České republiky. 
Anežský klášter, zvaný na Františku, se nachází na pravém břehu Vltavy v historické oblasti Starého Města pražského. Dvojklášter ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří byl založen pravděpodobně roku 1231 Anežkou Přemyslovnou, která se stala zároveň jeho abatyší.
Havlíčkovy sady neboli Gröbovka či Grébovka, je park anglického typu v Praze 2 na Vinohradech, nedaleko Vršovic a Nuslí. Na severu je ohraničen ulicemi U Havlíčkových sadů a Rybalkovou a na jihu potokem Botič. Park byl vybudován v letech 1871–1888 v okolí vily, kterou si nechal postavit pražský průmyslník Moritz Gröbe, společník firmy Lanna a Šebek.
Trojský zámek v Praze se řadí mezi nejvýznamnější stavby počátku vrcholného baroka ve střední Evropě. V místech, která kdysi pokrývaly vinice, nechal zámek postavit hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka roku 1678, aby získal šlechtický titul, což se mu podařilo. Jeho podoba připomíná typ italské předměstské vily, jedná se tedy spíše o letohrádek než zámek.
Dnešní budovy Zbraslavského zámku stojí v místě, kde král Přemysl Otakar II. dal vystavět lovecký dvůr. V roce1268 se stala Zbraslav majetkem Přemysla Otakara II., který vládl v letech 1253-1278.
Celková denní kapacita Žlutých lázní se pohybuje kolem osmi tisíc návštěvníků. Areál každému z nich vytváří nejen optimální podmínky ke sportovnímu vyžití, rekreaci a odpočinku, ale také jim poskytne dostatečné zázemí v oblasti gastronomie i hygieny. Z vydlážděného parkoviště pro 120 vozů vedou bezbariérové písčito-štěrkové cesty.
Aquapalace, Čestlice
U Fleků, Praha
ZOO, Praha