Podmínky

AjDnes je veřejný portál, provozovatel neodpovídá za informace o jednotlivých akcích. Přidávat události může kterákoli osoba starší 18 let při respektování zásad autorských práv. Fotografie je možné zveřejňovat pouze se souhlasem autora a v případě citace textů je třeba uvést zdroj. Při šíření textu z portálu AjDnes je rovněž třeba uvést link na příslušnou stránku portálu.