Masopust Skořenice

Akce Skořenice

Akce pro děti, Jarmarky a trhy, Zvyky a tradice
Další akce ve městě Skořenice
Masopust „Ostatky“ se konají nepřetržitě od roku 1955. O jejich organizaci se od počátku stará sbor dobrovolných hasičů, nyní ve spolupráci s obecním úřadem.

PROGRAM :

OD 11:00 hodin zabijačkové hody

OD 13:00 hodin slavnostní zahajení ostatků u Obecního úřadu a předaní koncese. Po te směr průvodu masek z obce na náves za doprovodu dechové hudby Choceňačka

OD 14:00 doprodej všech pochutin do nádob

Masky všeho druhu vítány
Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce