Negativní emoce a zdraví

Akce Ostrava

Negativní emoce a zdraví
Přednášky a kurzy
Další akce ve městě Ostrava

Negativní emoce a zdraví

Vzdělávací kurz v oblasti psychologie zaměřené na mozek a mysl

Kurz je zaměřen na dlouhodobé důsledky prožívání negativních emocí a chronického stresu. Rozebírány budou mezilidské vztahy, které člověku ubírají energii (a způsobují negativní emoce) a vztahy, které člověka naopak nabíjí (a vzbuzují pozitivní emoce). Pozornost bude věnována vzniku a vývoji psychosomatických onemocnění a jejich možnostem léčby.

Konferenční místnost B113

09:00

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce