Nultá generace 2019

Akce Jihlava

Nultá generace 2019
Kultura
Další akce ve městě Jihlava

Nultá generace 2019

Jakou cenu má naše pohodlí? Obavy z dopadů klimatické krize na naši budoucnost se začínají promítat do činností každého z nás. Jak konzum ovlivňuje tvorbu umělců a podobu současného umění?
Čtvrtý ročník festivalu současného výtvarného umění uvede hlavní výstavní blok poprvé v podobě kurátorského projektu. Veronika Čechová svou koncepcí výstavy s názvem Nejisté obzory reaguje na složitá a hlasitě rezonující celospolečenská environmentální témata. Tradiční formát přehlídky dvanácti talentovaných umělkyň a umělců ve věku do pětatřiceti let rozšiřuje společný prvek v jejich tvorbě - schopnost kriticky pozorovat extrémní konzumní tendence naší společnosti hraničící s odtržením od reality a snaha reagovat a vymezovat se vůči těmto tendencím vlastním autorským způsobem. Napříč vystavenými díly a uměleckými přístupy lze pozorovat obrat k materiálům a technikám spojovaným spíše s řemeslným umem předchozích generací. Jako by návrat k těmto rukodělným technikám představoval útěk do časů, kdy aktivita jednotlivce ještě neměla tak dalekosáhlé dopady a svět se zdál, ve své ne-propojenosti, jaksi jednodušší. Navzdory naléhavosti témat evokujících pocit úzkosti a ohrožení výstava nenavozuje bojovnou či násilnou náladu. Naopak vybízí diváka k zapojení, doteku, společnému prožití okamžiku. Srdečně vás zveme na čtvrtý ročník Festivalu současného výtvarného umění Nultá generace Jihlava: tři dny, dvanáct umělců, výstavy, přednášky, diskuze, workshopy, site specific instalace, filmové projekce, hudební stage. Zapojte se!

27. 9. v 16:00 až 29. 9. v 16:00

Fotografie
Mapa akcí v okolí
Mapa podujatí
Komentovat akci
Podobné akce